LPub3D Keyboard Shortcuts

Ctrl+Alt+F = Insert Front Cover Page
Ctrl+Alt+B = Insert Back Cover Page
Ctrl+Alt+I = Insert Page
Ctrl+Alt+A = Append Page
Ctrl+Alt+D = Delete Page
Ctrl+Alt+P = Add Picture
Ctrl+Alt+T = Add Text
Ctrl+Alt+M = Add Bill of Material
Ctrl+Alt+R = Remove formatting